Castellano Valencià English

PAIF

La carpeta adjunta conté un document en format PDF amb el Programa d'Actuacions d'Inversions i Finançament (PAIF) de l'exercici indicat.

El PAIF 2015 està aprovat pel Consell d'Administració d'Actuacions Ambientals Integrals, S.L. de data 11 de desembre de 2014.

El PAIF 2016 està aprovat pel Consell d'Administració d'Actuacions Ambientals Integrals, S.L. de data 4 de desembre de 2015.

El PAIF 2017 està aprovat pels Consellers Delegats Mancomunats d'Actuacions Ambientals Integrals, S.L. de data 28 de febrer de 2017.

El PAIF 2018 està aprovat pel Consell d'Administració d'Actuacions Ambientals Integrals, S.L. de data 22 de novembre de 2017.