Castellano Valencià English

LLEI DE TRANSPARÈNCIA

Esta carpeta conté el document publicat en el Boletín Oficial del Estado amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i la publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana amb Llei 2/2015, 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, bon govern i Participació.