Castellano Valencià English

ACCIONISTES

Els seus accionistes són: l'Ajuntament de Gandía amb el 51% i Aigües de València, S.A. amb un 49% del capital social.